Ερώτηση για την Παράνομη Παρακράτηση Ασφαλιστικών Εισφορών από τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις των Αγροτών