Ερώτηση για το Επίδομα Ορεινών – Ημιορεινών Περιοχών