Ερώτηση για την Επέκταση των Εξαιρέσεων από την Περικοπή των Κύριων Συντάξεων κατά 40%.