Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας για την Αναστολή Χορήγησης Αδειών Λειτουργίας Νέων Ιατρείων.