Ερώτηση για το Πρόγραμμα Συνεργασίας του Γ.Ν. Καρδίτσας με το Γ.Ν. Τρικάλων.