Δήλωση Μετά από Συνάντηση με Στελέχη του Αγροτοσυνεταιριστικού και Αγροτοσυνδικαλιστικού Κινήματος.