Ερώτηση για τον Υπολογισμό του Τέλους Ακινήτων σε Ορεινές Περιοχές και Μικρούς Οικισμούς έως 500 Κατοίκων.