Ερώτηση για τα οικονομικά στοιχεία του ΕΛΓΑ κατά το έτος 2011.