Ερώτηση για το Σκάνδαλο Δωροδοκίας Ελλήνων Ιατρών από Αμερικανική Εταιρία.