Ερώτηση για τις Προθέσεις της Κυβέρνησης Απέναντι στο Ζήτημα της Υπερχρέωσης Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών.