Ερώτηση για τα Προβλήματα Χρηματοδότησης των Αγροτών για την Νέα Καλλιεργητική Περίοδο