Δήλωση για τις Αγροτικές Επενδύσεις σε ΑΠΕ & Φωτοβολταϊκά που Καρκινοβατούν