Ερώτηση για την Κατάργηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.