Δήλωση για την Καταβολή της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης για το Βαμβάκι.