Δήλωση για την Απόσυρση από το ΥΠΑΑΤ του Νομοσχεδίου για τον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα».