Ομιλίες Λάρισας – Βόλου. Συνάντηση με Πολύτεκνους.