Ομιλία στον Παλαμα, 04/05. Κλείσιμο Προεκλογικής Εκστρατείας.