Κοινό Ανακοινωθέν Μετά την Συνάντηση του ΥΦΥΠΕΞ Απόδημου Ελληνισμού κ. Κώστα Τσιάρα με το Προεδρείο του ΣΑΕ