Επίσκεψη στην Νότια Αφρική & Υπογραφή Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας