Επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη & στον Οικουμενικό Πατριάρχη