Συνάντηση με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συμβουλίου της Ευρώπης, κ.κ.N. Muiznieks