Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών