Ολομέλεια Βουλής, Απάντηση σε Επίκαιρη Ερώτηση για την Επίσκεψη του Αζέρου Πρέσβη στη Θράκη.