Μήνυμα με την Ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.