ΟμιλΊα στην Εκδήλωση της ΝΟΔΕ Ηλιουπολης με Θέμα: «Πολιτική Πραγματικότητα και Προοπτικές για το Μέλλον».