Μετάβαση ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα στην Ιερουσαλήμ για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός