Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ Κ.Τσιάρα στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου Δωρητών για το Μαλί.