Συμμετοχή ΥΦΥΠΕΞ κ. Κ. Τσιάρα στην Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών με θέμα τις Εθνικές Ομογένειες.