Χαιρετισμός στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού