Ερώτηση για τις μειώσεις στις Στρατιωτικές Συντάξεις.