Ο Κώστας Τσιάρας Νέος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας.