Συμμετοχή στην Διακοινοβουλευτική Διασκεψή για την Εξωτερική Πολιτική & Άμυνας της Ε.Ε. στην Λιθουανία