Ερώτηση για την Κινητικότητα των Εκπαιδευτικών των Καταργηθεισών Ειδικοτήτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης