Παρουσία στο Ετήσιο Μνημόσυνο των Πεσόντων Αεροπόρων