Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος