Ερώτηση για τη φορολόγηση του επιδόματος επικινδυνότητας