Σύσκεψη για την Αναθεώρηση του Κανονισμού Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας της Ε.Ε.