Ανακοίνωση Τύπου για τον Έλεγχο των Μ.Κ.Ο. Αρμοδιότητας ΥΠΕΞ