Συμμετοχή στη Συνάντηση των Κοινοβουλευτικών Μελών της AWEPA