Συμμετοχή στην Ετήσια Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας