Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ – ΚΠΑΑ. FORUM Χωρών Ευρωπαϊκού Νότου.