Ερώτηση για τις ελλείψεις εργαστηρίων στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας