Εκλογές για πραγματικά προβλήματα, όχι υποθετικά διλήμματα