Συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Γεωργίας, Ιρακλί Αλαζάνια