Ανακουφίζουμε την κοινωνία, με συνέπεια και σοβαρότητα