Ερώτηση για την απειλή κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων από την Εφορία