Ερώτηση για την καταβολή φόρους εως 300 ευρώ σε δόσεις