Επίσκεψη στη Γεωργία – Ομιλία στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την πορεία της χώρας προς την ΕΕ