Συνάντηση με φοιτητές από το πολιτειακό πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον