Ερώτηση για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας